„PIPER БЪЛГАРИЯ“

е официален член на голямото семейство, считано от 30.07. 2018г.
С няколко близки приятеля извървяхме не лек път, за да реализираме тази мечта.
Благодаря за доверието, енергията и помощта !
С подкрепата на всички вас , Piper, в своя оригинален вид, може да бъде открит и у нас !
В Piper се водим от взаимно уважение, коректни взаимоотношения, прозрачност.
Тук няма да се коментира политика, расова принадлежност, религиозна ориентация. Всеки е равнопоставен.

Всеки може да осъществи директен контакт с Nigel February, Haroon Darr, както и с други членове от общността. Няма култ, няма позиция на превъзходство.
Има етичен код!
С него компромиси няма да се правят!
Това, което предстои от тук нататък е : тренировки, развитие на индивидуални качества и много общи срещи !
Добре дошли !

Даниел Танев
Piper Guardian for Bulgaria

Качество и квалификация в  България 

ДАНИЕЛ ТАНЕВ
Piper Guardian for Bulgaria

гр. Стара Загора
Email: u.c.tactics@gmail.com
GSM: 0885 827971

ЖЕЧКО ЖЕЧКОВ
Piper Guardian for Bulgaria

гр. Казанлък
Email: zhechkozhechkov@gmail.com
GSM: 0888 565685

Call Now Button